Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

Postup pri reklamácii

Úvod Postup pri reklamácii

- Nájdite si autorizované servisné stredisko vo Vašom okolí. Musí byť  autorizovaným partnerom výrobcu Vášho výrobku. Zároveň je jediným subjektom, ktorý dokáže odborne posúdiť a následne odstrániť závadu.


- Kontakt servisného strediska. Na uplatnenie reklamácie budete potrebovať daňový doklad o kúpe, záručný list (ak je povinný) a detailný popis závady.


U veľkých výrobkov ako sú napr. práčky a chladničky je štandardom, že servisný technik sa po dohode dostaví do Vášho bydliska. U menších spotrebičov je nutné výrobok doručiť na adresu servisného strediska.


- Ak ste nenašli autorizované servisné stredisko pošlite e-mail na našu mailovú adresu: ib-eshop@centrum.sk, kde uvediete typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom).


- Riešenie a ukončenie Vašej reklamácie. Podľa zákona má servis na posúdenie a opravu výrobku 30 kalendárnych dní.  V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku). V tomto prípade nám, prosím, originál návrhu na dobropis zašlite, aby sme Vám mohli navrhnúť riešenie.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

 


V prípade, že zákazník nie je spokoný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 


Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.


Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 

Copyright 2014 - 2019 © ib-elektro.sk